KURSY PODSTAWOWE 2023/2024

22 spotkania 770 zł

bezzwrotny zadatek 470 zł, pozostałe 300 zł płatne na pierwszych zajęciach

 

4 września – 20 listopada

poniedziałki, środy godz. 20.00-21.15
Prowadzenie Asia 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 września
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 października
6, 8, 13, 15, 20 listopada 

3 października – 19 grudnia

wtorki, czwartki godz. 18.30-19.45
Prowadzenie Natalia 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 października
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 listopada
5, 7, 12, 14, 19 grudnia

 

8 listopada – 19 stycznia

środy, piątki godz. 8.30-9.45
Prowadzenie Dorota 

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 listopada
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 grudnia
3, 5, 10, 12, 17, 19 stycznia

 

4 grudnia – 26 lutego

poniedziałki, środy godz. 20.00-21.15
Prowadzenie Julia 

4, 6, 11, 13, 18, 20 grudnia
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 stycznia
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 lutego

 

9 stycznia – 19 marca

wtorki, czwartki godz. 18.30-19.45
Prowadzenie Natalia 

9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 stycznia
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lutego
5, 7, 12, 14, 19 marca

 

18 marca – 5 czerwca

poniedziałki, środy godz. 20.00-21.15
Prowadzenie Asia 

18, 20, 25, 27 marca
7, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 kwietnia
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 maja
3, 5 czerwca

 

2 kwietnia – 20 czerwca

wtorki, czwartki godz. 18.30-19.45
Prowadzenie Natalia 

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 kwietnia
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 maja
4, 6, 11, 13, 18, 20 czerwca