Rozpoczynamy zapisy na 3-miesięczne kursy podstawowe w sezonie jesiennym. Poniżej znajdziesz daty i nauczycieli prowadzących. Całkowity koszt wynosi 660 zł płatny w dwóch ratach. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia na maila biuro@jogarytm.pl

21 września – 19 listopada
Wtorki, czwartki godz. 20:00-20:15
Prowadzenie Natalia

21, 23, 28, 30 września
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października
2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 listopada
2, 7 grudnia

13 września – 29 listopada
poniedziałki, środy godz. 18:30-19:45
Prowadzenie Julia

13, 15, 20, 22, 27, 29 września
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 listopada

6 października – 22 grudnia
środy, piątki godz. 9:00-10:15
Prowadzenie Dorota

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 października
2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 listopada
2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia