Pilates

Pilates

 

To technika ułożenia i utrzymania prawidłowej postawy w trakcie wykonywania ćwiczeń. Jest to również praca nad wzmocnieniem głębokich mięśni tułowia, stabilizujących kręgosłup i miednicę. Ćwicząc Pilates poprawiamy elastyczność ciała, koordynację ruchową, równowagę i koncentrację; zmniejszamy dysharmonie mięśniowe i poziom stresu; wysmuklamy ciało. Pilates pomaga w wyrabianiu nawyku przyjmowania prawidłowej postawy poprzez świadome i poprawne ułożenie kręgosłupa, głowy, barków i miednicy.

Osoby początkujące powinny poznać najpierw ćwiczenia podstawowe w najłatwiejszych wariantach oraz zrozumieć 8 zasad techniki Pilates. Następnie instruktor może stopniowo zaawansowanych. Każdy ćwiczący wybiera wtedy wariant odpowiedni dla jego aktualnych możliwości. Zajęcia można utrudniać wprowadzając dodatkowy sprzęt np. piłki.