TERAPIA JOGĄ

Praktyka jogi nie zna ograniczeń. Za sprawą B.K.S. Iyengara płynące z niej doświadczenie jest wszystkim dostępne. Jeśli uległeś wypadkowi, kontuzji, cierpisz na przewlekłą chorobę, jesteś w rehabilitacji pooperacyjnej czy w jakichkolwiek innej sytuacji wymagającej specjalistycznego podejścia do ciała, te zajęcia będę dla Ciebie pomocą. Choć praktykujemy w grupie, każdy z uczestników postępuje według indywidualnej sekwencji opracowanej w oparciu o spotkanie diagnostyczne i wywiad.

Pacjenci realizują swój program pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela w stopniu Senior i z pomocą certyfikowanych nauczycieli asystujących. Pierwsze zajęcia (koszt 50 zł) mają charakter konsultacyjny. Na podstawie wyników badań oraz rozmowy nauczyciel opracowuje sekwencję, którą następnie uczeń wykonuje.

Jeśli problem terapeutyczny, z jakim chcesz podjąć pracę jest złożonej natury, zalecam kontynuowanie sekwencji przez minimum 12 spotkań (koszt 495 zł), przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny ćwiczenia w domu. Jeśli uczęszczasz na zajęcia o profilu ogólnym, lecz dana sytuacja zdrowotna czyni jakiś aspekt praktyki niedostępnym, możesz skorzystać z serii 6 spotkań (koszt 275 zł), aplikując dodatkowo zdobytą wiedzą na zajęciach, na które regularnie uczęszczasz.

Zajęcia zawsze prowadzi Natasza (nauczycielka w stopniu senior wykwalifikowana do prowadzenia terapii) oraz asystenci – certyfikowaniu nauczyciele. Maksymalna liczba pacjentów na jednych zajęciach wynosi 10 osób. Konieczne wcześniejsze zapisy pod adresem mailowym biuro@jogarytm.pl