REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy Uczeń Jogarytmu przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła „JOGARYTM” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia oraz oczekiwań w stosunku do zajęć.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.
 4. JogaRytm nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.
 5. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. JogaRytm nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie szkoły. Rzeczy znalezione znajdują się w recepcji.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 2. Okrycia wierzchnie oraz buty zostaw w szafie przy wejściu, do innych pomieszczeń wchodź w obuwiu na zmianę, skarpetkach lub na bosaka.
 3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i krótkie spodenki. Ćwiczymy boso.
 4. Ćwicz najwcześniej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty, dlatego po obfitym posiłku trzeba poczekać nawet 3-4 godziny.
 5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Po wyjściu z sauny, solarium lub długiego przebywania na słońcu.
 6. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
 7. Przed zajęciami wyłącz telefon, by nie rozpraszać siebie i innych uczestników ćwiczeń. 8. W trakcie zajęć nie pij. Jeśli potrzebujesz, zwilż usta lub przepłucz jamę ustną.
 8. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją i zostawić ja w szkole.
 9. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 10. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
 11. Dbaj o porządek w sali i odnoś pomoce na miejsce.

 

III. OPŁATY

 1. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez miesiąc np. od 4.11. do 3.12. Można również wykupić wejściówkę na pojedyncze zajęcia.
 2. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 3. Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami. W zamian uczeń dostaje kluczyk do szatni. Przy wyjściu prosimy o oddanie kluczyka i odebranie karnetu.
 4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 5. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
 • używać w sali ćwiczeń mat,
 • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.
 1. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
 2. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.