REGULAMIN

Regulamin szkoły JogaRytm

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy Uczeń JogaRytmu przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia oraz oczekiwań w stosunku do zajęć.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić. Osoby z problemami zdrowotnymi są zobowiązane do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
 4. JogaRytm nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.
 5. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. JogaRytm nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie szkoły. Rzeczy znalezione znajdują się w recepcji.
 7. Prosimy o parkowanie samochodów na zewnątrz wzdłuż budynku. Za szlaban można wjeżdżać tylko w dni powszednie po godzinie 16:30 oraz w weekendy i tylko jeśli na zewnątrz nie ma miejsc. Prosimy o parkowanie tylko na miejscach oznaczonych numerami 1, 48, 49, 50 oraz 51. W przypadku braku miejsc można ewentualnie skorzystać z numerów 2-9. Prosimy o nieparkowanie na innych miejscach.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 2. Okrycia wierzchnie oraz buty zostaw przy wejściu, do innych pomieszczeń wchodź w obuwiu na zmianę, skarpetkach lub na bosaka.
 3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i krótkie spodenki. Ćwiczymy boso.
 4. Ćwicz najwcześniej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty, dlatego po obfitym posiłku trzeba poczekać nawet 3-4 godziny.
 5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Po wyjściu z sauny, solarium lub długim przebywania na słońcu.
 6. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
 7. Przed zajęciami wyłącz telefon i zostaw go w szatni.
 8. W trakcie zajęć nie pij. Jeśli potrzebujesz, zwilż usta lub przepłucz jamę ustną.
 9. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją i zostawić ja w szkole.
 10. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 11. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
 12. Do sali nie wnoś napojów oraz jedzenia.
 13. Dbaj o czystość i porządek w sali. Po każdym ćwiczeniu odnoś pomoce na ich miejsce.

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez miesiąc np. od 4.11. do 3.12. Można również wykupić jednorazową wejściówkę.
 2. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 3. Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami. W zamian uczeń dostaje kluczyk do szatni. Przy wyjściu prosimy o oddanie kluczyka i odebranie karnetu.
 4. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, koce, wałki, paski, klocki i liny
 • używać w sali ćwiczeń mat,
 • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.
 1. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
 2. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Uczeń bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Ogólne informacje o Polityce Prywatności stosowanej w serwisie www.jogarytm.pl

 1. Dokument, który czytasz, określa zasady przetwarzania i ochrony danych, które przekazują osoby korzystające ze strony www.jogarytm.pl
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Julia Butrym-Południewska
 3. Strona www.jogarytm.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę www.jogarytm.pl
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez formularz kontaktowy i/lub zapis na newsletter
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony www.jogarytm.pl (m.in. które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownik trafił na konkretną podstronę) – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitycs.
  2. w celu lepszego dopasowania reklam i prowadzenia kampanii remarketingowych na Facebooku – dzięki temu reklamy powiązane z serwisem www.jogaryt.pl wyświetlają się tym osobom, których zainteresowania pokrywają się z treścią serwisu www.jogarytm.pl – takie zarządzanie reklamami możliwe jest dzięki zastosowaniu Piksela Facebooka
 5. Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, zarówno dla konkretnej witryny, jak i dla wszystkich połączeń z przeglądarki, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na stronach internetowych.
 6. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu: zbierania danych kontaktowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) od osób zainteresowanych otrzymywaniem newslettera, czyli wiadomości e-mail z informacjami o bieżącej działalności JogaRytmu, nowych usługach i ofertach. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili.  Z newslettera można wypisać się w każdej chwili klikając w link „Wypisuję się z newslettera”, który znajduje się na dole, w każdym newsletterze, lub wysyłając prośbę na adres biuro@jogarytm.pl
 7. Poza opisanymi wyżej przypadkami koniecznymi do funkcjonowania i rozwijania serwisu www.jogarytm.pl, dane pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 8. W serwisie www.jogarytm.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.jogarytm.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Osobom korzystającym z serwisu www.jogarytm.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.
 11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem biuro@jogarytm.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

&1 Definicja pojęć użytych w regulaminie

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego www.jogarytm.pl pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych

Hasło – ciąg znaków definiowany przez użytkownika w celu zabezpieczenia konta

Nazwa użytkownika (login) – unikalny identyfikator użytkownika używany do rejestracji i logowania

Logowanie – potwierdzenie tożsamości użytkownika poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła

Klient – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w serwisie internetowym www.jogarytm.pl

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r

Usługodawca – Julia Butrym-Południewska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ARHAT Julia Butrym-Południewska ul. Skorochód-Majewskiego 9 m. 3701, 02-104 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 474928, NIP 522-262-86-12, REGON 141537564

Regulamin – niniejszy regulamin świadczonych usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.jogarytm.pl

Usługa – produkt w formie usługi świadczony oferowany w serwisie internetowym www.jogarytm.pl przez usługodawcę na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego pomiędzy firmą ARHAT Julia Butrym-Południewska a klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.jogarytm.pl jako umowa zawierana na odległość

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Serwis – wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem Internetu pod adresem www.jogarytm.pl prowadzona przez usługodawcę w języku polskim umożliwiająca oferowanie usług

System płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu sprzedawcy, z którego systemem zintegrowany jest serwis i w którym sprzedawca posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności (T-pay)

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. tel: 602 77 46 77, e-mail: biuro@jogarytm.pl

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres poczty elektronicznej

Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 

&2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty firmy ARHAT Julia Butrym-Południewska dostępnej w serwisie www.jogarytm.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje o usługach i towarach podane w serwisie internetowym  www.jogarytm.pl

w szczególności opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego

Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

 

&3 Zasady korzystania z serwisu internetowego

 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.

Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego www.jogarytm.pl jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.

Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść regulaminu i polityki prywatności oraz podanie danych osobowych

 

&4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem www.jogarytm.pl należy wejść na wymieniona stronę, zalogować się (przy pierwszej wizycie zarejestrować się) i postępować zgodnie z komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie.

Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu

W celu zawarcia umowy obowiązkowe jest zaakceptowanie regulaminu płatności t-pay, regulaminu i polityki prywatności szkoły JogaRytm

W celu zarejestrowania się klient musi podać imię, nazwisko, adres mailowy oraz hasło

Po dokonaniu płatności otrzymasz komunikat, że płatność została zakończona poprawnie, a zakupiony karnet za chwilę pojawi się na Twoim koncie.

W każdej chwili klient ma dostęp w Twoim profilu do: swoich danych oraz Twojego karnetu

Dodatkowo na adres mailowy podany przy transakcji otrzymasz potwierdzenie transakcji ze szczegółowymi informacjami o kwocie, rodzaju zakupu oraz opisie zamówienie

Ceny produktów podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT zgodną ze przyjętymi przepisami prawa podatkowego stawkami

Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu t-pay

 

&5 Reklamacje

Reklamacje można składać wiadomością e-mail na adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji związanej z nią.

 

&6 Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

&7 Postanowienia uzupełniające

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Domena internetowa Serwisu, jego logotypy i nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
3) korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
4) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.